خريد يک دستگاه آسانسور جهت بيمارستان موسي بن جعفر(ع) قوچان

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4485
نام واحد برگزار کننده مناقصه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
موضوع مناقصه : خريد يک دستگاه آسانسور جهت بيمارستان موسي بن جعفر(ع) قوچان
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :18/9/97
مهلت تحويل اسناد : 18/9/97 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 19/9/97

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/11/28 11:39:37  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد يک دستگاه آسانسور جهت بيمارستان موسي بن جعفر(ع) قوچان