تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي بيمارستان خاتم الانبياء(ص)

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 4474
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان خاتم الانبياء(ص
موضوع مناقصه : تعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي بيمارستان خاتم الانبياء(ص)
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :97/8/24
مهلت تحويل اسناد : 97/8/24 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 97/8/28

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/11/03 11:31:11  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهتعمير،نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي بيمارستان خاتم الانبياء(ص)