خريد، نصب و راه اندازي چيلرهاي تراکمي کلينيک ويژه بيمارستان طالقاني و کلينيک ويژه بيمارستان هاشمي نژ

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 3342
نام واحد برگزار کننده مناقصه: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مناقصه : خريد، نصب و راه اندازي چيلرهاي تراکمي کلينيک ويژه بيمارستان طالقاني و کلينيک ويژه بيمارستان هاشمي نژ
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/12/12
مهلت تحويل اسناد : 96/12/12 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/12/14

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/02/18 10:15:00  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد، نصب و راه اندازي چيلرهاي تراکمي کلينيک ويژه بيمارستان طالقاني و کلينيک ويژه بيمارستان هاشمي نژ