خريد، نصب و راه اندازي چيلرهاي تراکمي اورژانس و کلينيک ويژه بيمارستان طالقاني و شهيد هاشمي نژاد

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2341
نام واحد برگزار کننده مناقصه: ستاد مرکزي دانشگاه
موضوع مناقصه : خريد، نصب و راه اندازي چيلرهاي تراکمي اورژانس و کلينيک ويژه بيمارستان طالقاني و شهيد هاشمي نژاد
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/10/28
مهلت تحويل اسناد : 96/11/08 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 96/11/09

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2018/01/16 09:07:02  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد، نصب و راه اندازي چيلرهاي تراکمي اورژانس و کلينيک ويژه بيمارستان طالقاني و شهيد هاشمي نژاد