خريد و نصب و راه اندازي سيستم اعلام حريق آدرس پذير دانشکده پزشکي،پيراپزشکي و طب سنتي مشهد

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2298
نام واحد برگزار کننده مناقصه: دانشکده پزشکي
موضوع مناقصه : خريد و نصب و راه اندازي سيستم اعلام حريق آدرس پذير دانشکده پزشکي،پيراپزشکي و طب سنتي مشهد
مدت واگذاري : مهلت دريافت اسناد :96/8/6
مهلت تحويل اسناد : 96/8/6 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 8/8/96

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/10/12 12:47:47  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخريد و نصب و راه اندازي سيستم اعلام حريق آدرس پذير دانشکده پزشکي،پيراپزشکي و طب سنتي مشهد