خدمات اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان قائم

فراخوان مناقصه شناسه مناقصه: 2241
نام واحد برگزار کننده مناقصه: بيمارستان قائم(عج)
موضوع مناقصه : خدمات اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان قائم
مدت واگذاري : يک سال مهلت دريافت اسناد :14/4/96
مهلت تحويل اسناد : 25/4/96 تاريخ بازگشايي پاکتهاي مناقصه : 27/4/96

 

توضيحات :

تاريخ درج : 2017/07/04 12:38:07  
دريافت فايل

دانلود فايل مناقصهخدمات اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان قائم