خوش آمديد

تهيه، طبخ و توزيع غذاي دانشکده پرستاري شبکه بهداشت و درمان شهرستان فريمان
اورژانس 115 شهرآباد بردسکن
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان دکتر شريعتي
خدمات عمومي مجتمع فرهنگي رفاهي گهرباران ساري
تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان اکبر
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان منتصريه
ارائه خدمات سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
خريد بلوک سيماني سبک با پوکه صنعتي و يا رس منبسط شونده توخالي جهت پروژه بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
خريد ورق فولادي وپروفيل، پروژه بيمارستان 320تختخوابي شهيد هاشمي‌نژاد مشهد
لوازم بهداشتي مورد نياز بيمارستان امام رضا(ع)
خريد دوربين مدار بسته جهت بيمارستان اکبر
خريد اکسيژن ساز جهت بيمارستان شهيد مدرس کاشمر
خدمات عمومي واحدهاي تابعه
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان ام البنين(س)
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي بيمارستان طالقاني
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي دانشکده پزشکي
خريد آسانسور جهت دانشکده دندانپزشکي
تکميل بخش دياليز بيمارستان حضرت موسي بن جعفر(ع ) شهرستان قوچان
احداث اتاق عمل بيمارستان شهيد مدرس کاشمر
اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان دکتر شريعتي