خوش آمديد

خدمات نگهباني بيمارستان امام رضا(ع)
تجديد مناقصه تهيه و طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
خريد لوله و اتصالات مسي جهت پروژه 320 تختخوابي شهيد هاشمي نژاد
تاسيسات شبکه بهداشت و درمان تايباد
تجديد مناقصه تهيه و طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس
اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان دکتر شريعتي
اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان قائم
خريد ونصب گچ برگ و تايل گچي و تايل آلومينيومي جهت پروژه بيمارستان 320 تختخوابي شهيد هاشمي نژاد(تجديد
تجديد مناقصه تهيه و طبخ و توزيع غذاي شبکه بهداشت و درمان شهرستان چناران
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
خدمات نگهباني بيمارستان شهيد هاشمي نژاد
خريد، نصب و راه اندازي چيلر بيمارستان شهيد کامياب
خدمات فضاي سبز معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
خريد خدمات پايگاههاي اورژانس 115
پايگاه اورژانس 115 شماره 18 مشهد
خريد خدمات رايانه اي فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
خريد ونصب گچ برگ و تايل گچي و تايل آلومينيومي پروژه بيمارستان320تختخوابي شهيد هاشمي نژاد
خريدونصب پنجره هاي آلومينيومي ترمال بريک پروژه بيمارستان320تختخوابي شهيد هاشمي نژاد
سيستم پنوماتيک بيمارستان 320 تختخوابي شهيد هاشمي نژاد
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي و مکانيکي بيمارستان قائم(عج) فايل 2