خوش آمديد

خدمات پرستاري
ارائه خدمات تامين و توزيع دارو و ملزومات مصرفي بيمارستان امام رضا(ع) مشهد
خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن
اجاره محل درمانگاه شهداي شبکه بهداشت و درمان قوچان
اياب و ذهاب پرسنل بيمارستان امام رضا(ع)
خدمات تخصصي واحدهاي تابعه
خدمات پشتيباني واحدهاي تابعه دانشگاه
خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس
خريد، نصب و راه اندازي چيلرهاي تراکمي کلينيک ويژه بيمارستان طالقاني و کلينيک ويژه بيمارستان هاشمي نژ
مناقصه خريد مکمل دارويي و لوازم بهداشتي دهان و دندان
خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف
خدمات عمومي بيمارستان 610 تختخوابي امام رضا(ع) و بيمارستان اکبر
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات مکانيکي و الکتريکي شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخس
اجاره محل ارائه خدمات آمبولانس خصوصي در بيمارستان طالقاني
تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان قائم(عج)
تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان اميد
تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان ام البنين(س)(تجديد مناقصه)
مزايده فروش خودروهاي مازاد
خريد، نصب و راه اندازي چيلرهاي تراکمي اورژانس و کلينيک ويژه بيمارستان طالقاني و شهيد هاشمي نژاد
اجراي تاسيسات الکتريکي بيمارستان 320تختخوابي شهيد هاشمي نژاد