خوش آمديد

خريد، نصب و راه اندازي چيلرهاي تراکمي اورژانس و کلينيک ويژه بيمارستان طالقاني و شهيد هاشمي نژاد
اجراي تاسيسات الکتريکي بيمارستان 320تختخوابي شهيد هاشمي نژاد
اجراي عملياتي شبكه راديوئي مديريت حوادث و فوريتهاي پزشکي استان خراسان رضوي
تجديد مناقصه خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان ام البنين(س)
واگذاري خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان قوچان 4
واگذاري خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان قوچان 3
واگذاري خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان قوچان 2
واگذاري خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت تحت پوشش مراکز بهداشت شهرستان قوچان1
اجاره محل ارائه خدمات آمبولانس خصوصي در بيمارستان قائم(عج)
اجراي تاسيسات مکانيکي پروژه بيمارستان 320 تختخوابي شهيد هاشمي نژاد
تعمير، نگهداري و راهبري تاسيسات الکتريکي دانشکده داروسازي
اجاره محل فروش لوازم بهداشتي در داروخانه 22 بهمن
خريد، نصب و راه اندازي چيلر دانشکده دندانپزشکي
اجاره محل تاکسي سرويس در بيمارستان اکبر
خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران بيمارستان اکبر
خريد لوازم بهداشتي مورد نياز بيماران شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان
تهيه و طبخ و توزيع غذاي معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
خدمات عمومي واحدهاي تابعه
تهيه و طبخ و توزيع غذاي بيمارستان خاتم الانبياء(ص)